# پنداره_نیک

بسی رنج بردیم در این سال سیییییییی >..

سلااااااااااااااااااااام بر دوست جان های گل توی چند هفته ی گذشته فکرهایی کردیم با دوستان مشورت کردیم که باید با سختگیری خانواده روی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 22 بازدید