# مشکل

بسی رنج بردیم در این سال سیییییییی >..

سلااااااااااااااااااااام بر دوست جان های گل توی چند هفته ی گذشته فکرهایی کردیم با دوستان مشورت کردیم که باید با سختگیری خانواده روی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 19 بازدید

عنوان... ! عنــــــــــــــوان ! اِ نمیدونم . گیر نده ها

آقا سلـــــــــــــام ســـــلام آقا ! آقا دلم واستون تنگیده بود... احساسات بسه دیگه سیلام دوست جونام چطور مطورین ؟ بله میبینیم که : طبق قاطی کردن ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 25 بازدید