# مدرسه

عنوان... ! عنــــــــــــــوان ! اِ نمیدونم . گیر نده ها

آقا سلـــــــــــــام ســـــلام آقا ! آقا دلم واستون تنگیده بود... احساسات بسه دیگه سیلام دوست جونام چطور مطورین ؟ بله میبینیم که : طبق قاطی کردن ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 27 بازدید