# سیاسی

اسپانیا برد !

بااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااا بازی شروع شد واییییییی گل   نه خداروشکر نشد . . . وقته اضافه ی دوم دقیقه ١١۶ گللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل گل برای اسپانیا هو هو گل گل هو هو گل ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 5 بازدید