آرزوی کودکانه 1

یه کتاب از دختر داییم گرفتم که آرزو های باحاله بچه های مشهدو توش نوشته البته این آرزو هارو شاید همه ی بچه ها داشته باشن

این کتاب با دست خط خود بچه ها چاپ شده و با کلی غلط املایی

١ .آرزو دارمدرس پلیسی بخوانم برای این که پلیس بشم پلیس ١١٠ و دزدان را دستگیر کنمو دزدان را بیاورم کلانتری حساب آن هارا برسم. ما پلیسان باید هرچه رییس کلانتری به ما بگوید اطاعت کنیم. ما پلیسان همیشه با هم هستیم.

                                                                                               محمد

                                                                                               کلاس چهارم 

٢. من ۵تا آرزو دارم.

آرزوی شماره ی ١ = من قدم بلند بشه

آرزوی شماره ی٢ = وزنم کم شه

آرزوی شماره ی ٣ = جامو از این جا عوض کنم

آرزوی شماره ی ۴ = پیش لیلا بشینم

۵ =کفش پاشنه بلند بپوشم                

                                            یاسمن

ولی عجب آرزو هایی یاد بچگی به خیر

/ 3 نظر / 15 بازدید