تا گرفتم خلوتی تاریک،روشن تر شدم       قطره ای بودم چون رفتم در صدف گوهر شدم

هیچ گل چون من در این گلزار بی طاقت نبود   خواب دیدم چون نسیم صبح را پرپر شدم

                          خشکسالی دیده ای در این چمن چون من نبود

                              ابر را دیدم چو در آهنگ باران ، تر شدم 

                                                                     «سهراب سپهری»                 

/ 0 نظر / 12 بازدید